Przedsiębiorstwo
Finansowo-Inwestycyjne
GLOBAL Sp. z o. o.

ul. Dmowskiego 17b

50-203 Wrocław

NIP 8982197585, KRS 0000400473
Kap. zakład. 82 622 000 PLN

Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

Biuro Zarządu
Nicolas Business Center

ul. Św. Mikołaja 19

50-128 Wrocław


T: 71 712 73 00
E: biuro@pfiglobal.com.pl