top of page

Strategią Grupy Kapitałowej PFI GLOBAL jest budowanie, poprzez swoje Spółki zależne, niezbędnych i unikatowych kompetencji, a następnie ich dywersyfikowanie w obszarach:
1. Inwestycyjnym

2. Deweloperskim
3. Inżynierii finansowej

4, Zarządzania strumieniem turystycznym

PFI GLOBAL podejmuje również ścisłą współprace z podmiotami Partnerskimi celem wzbogacenia i kompletowania kompetencji niezbędnych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

PFI_Global_logo.png

GRUPA KAPITAŁOWA

Spółki partnerskie

AQS.png
Hello-Poland.png

Spółki zależne

PFI-Future.png
Future-architekci.png
GC-Deweloper.png
PHB.png
Grant.png
bottom of page