top of page
PFI_Global_logo.png

GRUPA KAPITAŁOWA

Strategią Grupy Kapitałowej PFI GLOBAL jest budowanie, poprzez swoje Spółki zależne, niezbędnych i unikatowych kompetencji, a następnie ich dywersyfikowanie w obszarach:
1. Inwestycyjnym

2. Deweloperskim
3. Inżynierii finansowej

4, Zarządzania nieruchomościami

PFI GLOBAL podejmuje również ścisłą współprace z podmiotami Partnerskimi celem wzbogacenia i kompletowania kompetencji niezbędnych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

Spółka aktywnie angażuje w propagowanie filozofii VERGOcity, zawierającej rozwiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju aglomeracji.

Spółki i organizacje partnerskie

AQS.png
VERGO-global.png

Spółki zależne

PFI-Future.png
Future-architekci.png
GC-Deweloper.png
PHB.png
Grant.png
bottom of page