Strategią Grupy Kapitałowej PFI GLOBAL jest budowanie, poprzez swoje Spółki zależne, niezbędnych i unikatowych kompetencji, a następnie ich dywersyfikowanie w obszarach:
1. Inwestycyjnym

2. Deweloperskim
3. Inżynierii finansowej

4, Zarządzania strumieniem turystycznym

PFI GLOBAL podejmuje również ścisłą współprace z podmiotami Partnerskimi celem wzbogacenia i kompletowania kompetencji niezbędnych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

GRUPA KAPITAŁOWA

Spółki partnerskie

AQS.png
Hello-Poland.png

Spółki zależne

PFI-Future.png
GC-Deweloper.png
PHB.png
Grant.png

Przedsiębiorstwo
Finansowo-Inwestycyjne
GLOBAL Sp. z o. o.

ul. Dmowskiego 17b

50-203 Wrocław

NIP 8982197585, KRS 0000400473
Kap. zakład. 82 622 000 PLN

Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

Biuro Zarządu
Nicolas Business Center

ul. Św. Mikołaja 19

50-128 Wrocław


T: 71 712 73 00
E: biuro@pfiglobal.com.pl