Grupa Kapitałowa PFI Global, jest podmiotem skupiającym unikatowe kompetencje, posiadane przez swoje Spółki zależne. Kompetencje te zostały nabyte w ciągu 30 lat i dzięki nim możliwy jest obecny charakter działalności rynkowej w obszarach:
1. Inwestycyjnym

2. Deweloperskim
2. Inżynierii finansowej

 

Dzięki tak obranej strategii Grupa gotowa jest skutecznie realizować kolejne zadania inwestycyjne, będąc godnym zaufania Inwestorem wobec Instytucji finansowych i swoich Partnerów inwestycyjnych.

WSPÓŁPRACA

PFI Global nieustannie szuka nowych możliwości i ciekawych projektów.

Jesteśmy gotowi współpracować i pracować

nad wspólnymi inwestycjami z:
- inwestorami prywatnymi
- firmami handlowymi
- uniwersytetami
- instytucje kultury
- instytucje samorządowe

Stabilna pozycja PFI Global oparta jest na wieloletnim doświadczeniu, dobrze rozwiniętych modelach prowadzenia działalności gospodarczej w różnych obszarach rynku nieruchomości, zestawie specjalistycznych kompetencji w firmie i spółkach zależnych, a także wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze zarządzającej.

 

PRODUKTY

PFI Global bardzo starannie dobiera wybrane projekty inwestycyjne. Każdy z nich jest dokładnie analizowany pod kątem prawa i ryzyka wdrożenia, a także możliwości uzyskania ponadprzeciętnej stopy zwrotu z kapitału. Spółka jest w stanie zrealizować inwestycje, które funkcjonują jako alternatywne możliwości inwestycyjne dla partnerów inwestycji kapitałowych.
Inwestycje te zapewniają bezpieczne miejsce dla kapitału, z możliwością uzyskania corocznych bonusów. Obejmują one również produkty, które mogą funkcjonować jako fundusz  emerytalny  dla wielu pokoleń.

Spółka buduje swój zdywersyfikowany portfel inwestycji poprzez swoje Spółki zależne, w różnych segmentach rynku.

 

Przedsiębiorstwo
Finansowo-Inwestycyjne
GLOBAL Sp. z o. o.

ul. Dmowskiego 17b

50-203 Wrocław

NIP 8982197585, KRS 0000400473
Kap. zakład. 82 622 000 PLN

Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

Biuro Zarządu
Nicolas Business Center

ul. Św. Mikołaja 19

50-128 Wrocław


T: 71 712 73 00
E: biuro@pfiglobal.com.pl